SERİNCE ÇİĞ KÖFTE'DE ANALİTİK DÜŞÜNCE TOPLANTISI YAPILDI

SERİNCE ÇİĞ KÖFTE'DE ANALİTİK DÜŞÜNCE TOPLANTISI YAPILDI

21.03.2023 tarihinde Serince Çiğ Köfte şirketinin Sincan'daki fabrika merkezinde analitik düşünce toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Serince Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilgin, Genel Koordinatör Mehmet Ali Çelik, Üretim Planlama Müdürü Ömer Yay ile şirket çalışanları katılım sağladı.

Fabrikanın toplantı salonunda gerçekleşen birleşimde; çeşitli meslekleri icra eden Analitik Yaklaşım Platformu üyeleri, sırasıyla analitik düşünme yöntemlerinden bahsederek, insanın bu hayattaki vasıflarından yola çıkarak başarı ve başarısızlık nedenlerini katılımcılarla birlikte irdeleyip, örneklerdirdiler.

Katılımcılar ve sunucularla karşılıklı etkileşim halinde geçen birleşim on beş dakika arayla iki oturum halinde gerçekleşti ve yine karşılıklı hediyeleşme ve memnuniyet eşliğinde sona erdi.

Whatsapp Whatsapp