Lokanta, Restoran, Kafe ve Pastanelere Fiyat Listesi Kapı ve Masalara Konulması Zorunlu Hale Geldi

Lokanta, Restoran, Kafe ve Pastanelere Fiyat Listesi Kapı ve Masalara Konulması Zorunlu Hale Geldi

19 Aralık 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde fiyat listesi kapı ve masalara konulması zorunlu hale geldi. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmelik Resmi Gazete'de şu şekilde yayımlandı. 

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Whatsapp Whatsapp